Ga naar de inhoud

Vrijwilligster Michelly

Ik ben sinds 2014 sinds maart 2014 vrijwilligster van de Bezoekgroep. Ik doe de HBO-opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening bij de Haagse Hogeschool. Voor mijn studie moet ik ervaring opdoen in het werkveld. Betaald werk lukte niet direct, maar onbetaald kon ik direct aan de slag bij het Stadsdiakonaat.

Ik bezoek verschillende mensen, onder andere de Ghanese topatlete Esther. Speciaal voor Esther, maar ook nog voor een vrouw uit Sierra Leone, volgde ik de cursus Taalmaatjes van de Stichting Lezen en Schrijven. Hier leerde ik hoe ik een volwassene de Nederlandse taal kan leren.
Ook bezoek ik met veel plezier mevrouw Peterse. Ze is 92 jaar en woont nog zelfstandig. Ze is terminaal ziek, maar wil nog zoveel mogelijk zelf doen. Ik ga iedere donderdagmiddag naar haar toe voor een praatje en om boodschappen te doen, soms alleen, soms samen met mevrouw Peterse. En zo bezoek ik nog 2 andere mensen.

Een man die vroeger op straat zwierf en het verstandelijke vermogen van een kind van 12 of 13 jaar. Hij heeft een eigen huis, maar heeft wel begeleiding nodig bij het wonen en bij sommige andere zaken, zoals samen naar de tandarts gaan.
Ik kijk hoe het met deze meneer gaat en geef bijzonderheden door aan Limor, de organisatie die deze meneer begeleidt maar door bezuinigingen te weinig tijd heeft om hem zo intensief te begeleiden als eigenlijk nodig is.

Als laatste ben ik een paar keer op stap geweest met een vrouw, haar man en zoon kampen met met autisme. Ze werkt ook nog 4 dagen in de week. Erg druk dus, ze komt helemaal niet aan zichzelf toe.
Het is heel erg gezellig om samen met haar de stad in te gaan, we genieten er beiden van.

Op dit moment heb ik een baan, dat was ook hard nodig vanuit financieel oogpunt.

Dat is fijn voor mij, maar jammer voor de mensen die ik bezocht. Natuurlijk krijgt iedereen een nieuwe vrijwilliger, maar ik hoop dat ik de tijd vind om zo nu en dan toch nog eens langs te gaan. Ik wil de contacten ook niet missen.

Translate »