Onze voorzitter neemt afscheid

2020-07-22 Peter Wilbrink.JPG
Peter Wilbrink

De voorzitter vertrekt…….

‘Wil jij voorzitter worden van het Interkerkelijk Stadsdiakonaat’, met die vraag belde Joke Tummers mij zeven jaar geleden in de zomer van 2013. Op die vraag heb ik toen – ook na enige aarzeling – positief gereageerd.

Ik werd aangetrokken door de kern van het vrijwilligerswerk in het Interkerkelijk Stadsdiakonaat: “Delftenaren staan klaar voor elkaar’. Interkerkelijk! Geen beperkingen door schotjes van kerken, geloofsgemeenschappen en religie. Kerkelijken of onkerkelijken, Humanisten, Moslims, Hindoestanen: in die veelkleurigheid werkt het Stadsdiakonaat Delft.

Ik heb in die zeven jaren ervaren dat vrijwilliger zijn bij het Stadsdiakonaat voort komt vanuit een bewogenheid, een bewogenheid van omzien naar, van helpen, die geen helper heeft, van aandacht geven en luisteren. Ook ervaarde ik hoe daaraan werd vormgegeven in tal van activiteiten, hoe concreter hoe beter. Aandacht voor mensen, die soms de snelheid van de samenleving niet meer kunnen bijhouden, mensen die bijna geen andere mensen meer zien in hun omgeving, mensen die – door wat dan ook – op achterstand zijn geraakt. Jonge mensen en ouderen, vrijwel iedereen vindt aandacht, je verhaal kunnen doen, luisteren, omzien naar elkaar, positief en fijn. Mensen hebben mensen nodig

Vrijwilligers geven daaraan vorm, ieder met eigen kwaliteiten en mogelijkheden: met organisatorische kwaliteiten in de Stuurgroep of met een bezoekje afleggen, kopje koffie bij iemand gaan drinken, of door hulp met een karweitje in huis of tuin, hulp bij boodschappen doen, of voor vervoer en begeleiding naar bv een arts of ziekenhuis. En vaak ontstaan en blijven zulke waardevolle contacten!

Zeven jaar heb ik met plezier het voorzitterschap van het ISD mogen invullen. In dit voorjaar, in deze coronatijd – misschien wel een soort bezinningsperiode – dienden zich voor mij andere invullingen aan. Daarom zal ik bij deze 7 jaar de grens trekken van deze vrijwilligerstaak bij het ISD en vertrek ik als voorzitter. Ik kijk met genoegen en dankbaarheid op deze periode terug.

Goede herinneringen blijf ik houden aan al die cliënten en vrijwilligers, die ik in deze 7 jaar heb mogen ontmoeten bij onze bijeenkomsten, zomeruitjes, maaltijden en de Kerstvieringen in de Hofkerk en de aula van Widar.

Mijn dank voor al die ontmoetingen, waarin we met elkaar verbonden waren.

In het kleine Delftse wereldje zal ik een aantal van u ongetwijfeld nog tegen komen.

Beste cliënten en vrijwilligers, ik wens u alle goeds toe!

Een hartelijke groet.

Peter Wilbrink,

Oud voorzitter Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft

© 2016 - 2022 Stadsdiakonaat Delft - wilt u een stukje overnemen van onze site? Neem contact op.