Ga naar de inhoud

Kerstviering 2019

 

Lichtzoekers zijn wij: dát  klonk in de  Kerstviering van het Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft zaterdag 14 december.

 

In een overvolle aula van de Vrije School Widar vierden zaterdag 14 december vrijwilligers, muzikanten en gasten van het Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft het kerstfeest met een feestelijk en gezellig samenzijn.

Wij zongen samen de traditionele kerstliederen, hoorden pianomuziek, piano en fluit, er was prachtige koorzang van het Internationaal Studentenkoor (ISC), van drie zangers vanuit TU Bouwkunde en drumster Alice.

We hoorden een kerstmeditatie over dat oude verhaal van de geboorte van een kind in een gammele stal, een paar arme ouders, een schamel groepje herders en nog wat aparte vreemdelingen. Geboorte van het Licht in ons duister. Geboorte van het Licht, waarnaar ons verlangen uitgaat. Lichtzoekers zijn wij in donkere dagen.

In de meditatie klonk de vraag: mag en kan dat oude verhaal bij ons binnen komen?Mag en kan dat kleine kwetsbare kind bij ons binnen komen? Misschien wel op een heel andere manier dan andere jaren, op een heel andere manier dan wij verwachten.

Hoe: misschien in aandachtige zorg en aandacht voor elkaar, in een stukje onderlinge verbondenheid, in een hartelijke ontmoeting, in een vriendelijk gebaar.

‘Diep in mensen
Zit een snaar van verlangen.
Nauwelijks voelbaar
Tot het moment
Dat hij aangeraakt wordt.
Even een trilling
Van hoop of gemis,
Of van het gevoel
Dat het leven toch méér is
En dat het beter zou kunnen’

 

In deze kerstviering  was ook een heerlijke en goed verzorgde  kerstlunch, waar veel vrijwilligers zich voor inspanden. ‘s Middags was er gelegenheid om Kerststukjes te maken en  kinderen kregen een mooie Adventskalender.

Het was een feestelijk samenzijn, een ervaring van uitzien naar iets dat komen gaat. Een verwachten van en een uitzien naar een wending ten goede in ons leven en samenleven. Belofte van een wereld, waarin ieder mens in het licht wordt gezet en zo zijn plek en eigenheid mag hebben. Een belofte van een wereld, waarin hoop en vrede alle kans krijgen en waar mensen omzien naar elkaar en solidariteit niet blijft bij mooie woorden.

Met deze boodschap in de overdenking, in  de liederen en in de muziek hebben gasten en vrijwilligers een feestelijk en hartelijk samenzijn ervaren.

d.s Peter Wilbrink
voorzitter Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft

Info over het ISD: www.stadsdiakonaatdelft.nl
Op de site staat ook de Nieuwsbrief 2019-2020

 

 

.

 

Translate »