Ga naar de inhoud

Het feest van het Licht in andere culturen.

Hoewel deze pagina op een “zijpad” staat, vinden wij hem erg belangrijk.
Dit In de eerste plaats omdat het aandacht geeft aan de leden van het Diakonaat die van geboorte uit een andere cultuur afkomsig zijn, maar ook omdat het voor Westerlingen belangrijk is om met die culturen contact te maken.
Zoals we allemaal weten: “Onbekend maakt onbemind”.

We beginnnen met het Oud Germaanse Midwinterfeest (Yule) dat in een aantal opzichten, verwant lijkt aan ons huidige Kerstfeest
.

Het Oud Germaanse Midwinterfeest

Dit feest van de Zonnewende- of Midwinterfeest (Joel, Yule) werd in Noord Europa mid-december, meer dan 2000 jaar geleden intensief gevierd. Het stond in het teken van Freyr, de god van groei en licht en zijn zuster Freya, de godin van de vruchtbaarheid, strijd en kracht. Het vierde dat de dagen weer gingen lengen en het Licht in de wereld terugkwam (in Noord Europa zijn de winternachten heel lang). Het symboliseert de hoop op een goed en vruchtbaar komend jaar. Delen van deze Oud Germaanse traditie leeft ook nu nog voort. Zo heet het Kerstfeest in Scandinavië nog steeds Jul

.

.Het licht van de nieuwe zon

Meer over het Midwinterfeest feest en de verwantschap met ons Kerstfeest, vind je HIER

.

Chanoeka

Het Joodse feest van het Licht is de Chanoeka die eveneens in december gevierd wordt.en 8 dagen duurt. De aanleiding van dit feest is totaal verschillend van het Christelijke Kerstfeest, maar de inhoudelijke overeenkomsten zijn treffend

Hieronder eerst een video waar iets meer vertelt wordt over het Chanoeka feest

Onderstaande video laat de sfeer van Chanoeka viering zien

..

Divali

De wortels van het Hindoeïsme gaan terug tot 2000 v C en het is een van de oudste nog bestaande godsdiensten. Binnen he Hindoeïsme zijn er allerlei verschillende stromingen, ieder met hun eigen Godheid. Algemeen kenmerk is een geloof in de menselijke ziel, reïncarnatie en karma. Het Hindoeïsme telt bijna 1 miljard aanhangers, voor 95 % wonend in India. In Nederland zijn ca. 170.000 mensen die het Hindoe geloof belijden. Wie meer over deze godsdienst wil weten, vindt dit HIER

Divali is een van de belangrijkste Hindoeïstische feesten en viert de spirituele overwinning van Licht over Duisternis, Goed over Kwaad, Kennis over Onwetendheid. Het is vooral een familiefeest van liefdevolle saamhorigheid, dat grotendeels in huiselijke kring gevierd wordt. Divali vindt plaats in oktober/november en duurt vijf dagen. Het vereert de godin Lakshmi, waardoor de viering vooral ook aandacht geeft aan de vrouwelijke leden van het gezin

De Godin Lakshmi

Voorafgaande aan Divali wordt de woning grondig schoon gemaakt en verlicht. met vele uit klei gemaakte olielampjes, die per traditie Ghee (geklaarde boter) als brandstof hebben. De gezinsleden trekken tijdens Divali hun mooiste kleding aan.
Vaak worden versieringen op de vloer van de woning aangebracht. Dit laatste gebeurt traditioneel met symmetrische patronen van gekleurd kwartspoeder (Rangoli).
In de rangoli worden lichtjes geplaatst. Hier onder zie je twee Rangoli

Het maken van een Rangoli is een kunstvorm, die een vaste hand vereist. Hoe een Rangoli gemaakt wordt zie je HIER

Tijdens de viering van Divali wordt er binnen het gezin extra aandacht besteed aan het gezamenlijk beleven van de Hindoe religie, maar ook is er feestelijke gezelligheid, waarbij familieleden elkaar bezoeken en gezamenlijk lekker (vegetarisch) eten.
Onderstaande video toont iets zien van de achtergronden en de sfeer van het Divali familiefeest

..
Divali kan ook als een openbaar feest gevierd worden. De video hieronder toont een openbare Divali viering in New Delhi.

.

.Het Suikerfeest (Eid-al-Fitr)

Dit is overal terwereld de belangrijkste feestdag in het Mohammedanisme. De benaming Suikerfeest is eigenlijk onjuist en is afkomstig uit de Marokkaanse- en Turkse gemeenschap waar tijdens dit feest veel zoete spijzen worden genuttigd.  De vertaling van Eid al Fitr is “feestdag ter gelegenheid van het breken van het vasten” Het vindt plaats aan her einde van de Ramadan, die geldt als de heilige maand van inkeer, waarin tussen fajr (de dageraad ruim vóór zonsopkomst) en maghrib (bij zonsondergang), door de gelovigen gevast wordt. Zieken, zwangere vrouwen, kinderen van 11 jaar of jonger of reizigers, zijn echter niet verplicht te vasten. Naast een periode van bezinning is Ramadan een maand waarin extra aandacht geschonken wordt aan verdraagzaamheid, vrijgevigheid, liefdadigheid en samenhorigheid.

Volgens de islam leert vasten de mens zichzelf te bedwingen en leert het eigenschappen aan als discipline, uithoudingsvermogen en vooral zelfbeheersing. Het leert het de mens aan de baas te zijn over begeerten en lusten. Verder zou vasten het inlevingsvermogen in de armen versterken en het respect in de medemens en God vergroten. Elke dag dat men vast, wordt als een overwinning gezien.
Veel moslims begroeten elkaar voor en tijdens de ramadan met ramadan moebarakramadan karim of ramadan mabroek, wat gezegende ramadan betekent. Tijdens ramadan wordt doorgaans geprobeerd de gehele Koran te lezen. Daartoe is de Koran in 30 delen (voor elke een éé) verdeeld, Djuz’ genaamd.

De islamitische kalender is een maankalender en de eerste dag van een nieuwe maand is de dag dat de nieuwe maan zichtbaar wordt. Daar een maanjaar 11 tot 12 dagen korter is dan een zonnejaar, verplaatst de Ramadan zich net als de andere maanden in de islamitische kalender door de seizoenen. Hierdoor kan de eerste dag van de Ramadan van jaar tot jaar sterk verschillen (van medio februari tot begin juni), Vooral een late Ramadan, die dus in vroege zomer kan valen, kan door de hoge temperaturen in het MIdden-Oosten, fysiek zwaar zijn en ingrijpend voor het leven van alledag.

De eerste ochtend van Eid-al-Fitr bezoeken mannen en vrouwen de moskee voor het gezamenlijke speciale gebed voor deze feestdag. Ook vrouwen en kinderen zijn daarbij aanwezig. De gelovigen dienen eerst de verplichte zakat (aalmoes) te hebben voldaan. De hoogte van deze zakat is de prijs van een maaltijd De rest van de dag gaat men zo mogelijk bij familie op bezoek. Ter gelegenheid van de Eid-al-Fitr worden er feestelijke gerechten en (zoete) lekkernijen zoals lokum gegeten en geeft men elkaar en de armen cadeautjes. Veel vrouwen versieren hun handen met henna. Zowel de mannen als de vrouwen trekken meestal nieuwe kleren aan en het huis wordt extra netjes gemaakt voor deze feestdag (vergelijk dit met het begin van Divali).

.

Net als het Kerstfeest veel meer is dan een gezellige eetpartij, geldt dit ook voor
Eid al Fitr Na het gebed omhelzen de mensen elkaar, en vergeven zij elkaar eventuele fouten uit het afgelopen jaar. Ze wensen elkaar een gezegend feest

.

.Minder bedeelden krijgen vaak voedsel en soms kleding van de rijkere, ook is het een plicht om voor de armen te zorgen. De gelovigen betalen het hele jaar door armenbelasting. Dat geld vormt de basis voor een sociaal systeem, waarbij het uitgedeeld wordt aan de armen.
Het feest duurt vaak meerdere dagen, want er wordt aan veel mensen gedacht en een bezoek gebracht; aan buren, familie, vrienden, arme mensen. Ook de overledenen worden niet vergeten. . Deze dag is ook de gelegenheid om ruzie of conflicten van de afgelopen tijd uit te praten. 

De Ramadan vertoont op een aantal punten overeenkomsten met  de Vasten in de Katholieke kerk, de Quadragesima. Deze valt ongeveer in dezelfde periode van het jaar als de Ramadan en  heeft  een aantal soortgelijke spirituele doelstellingen  De Quadragesima duurt  40 dagen en eindigt eveneens met een feest (het Paasfeest). Echter is de praktijk van de Vasten heden ten dage veel minder stringent dan de Ramadam.

Translate »