Corona virus update

De huidige Coronavirus infectie legt ernstige beperkingen op aan de hulp die we momenteel aan onze cliënten kunnen geven. Hieronder het bericht dat we hierover op 23  maart per e-mail aan onze vrijwilligers verzonden hebben.
Onderstaande tekst is daarmee een update van het bericht dat wij op 14 maart op deze pagina geplaatst hebben

Beste medewerker van het Stadsdiakonaat Delft.
Allereerst hoe gaat het met jullie in deze bange dagen van het Coronavirus.
Kun je de bezoekjes aan je cliënt nog volhouden? Als dat niet lukt, bel dan regelmatig met je cliënt, dan heeft men toch een idee dat er aan ze gedacht wordt.

Als je wel bezoekt of een boodschap doet, houdt dan alle voorzorgsmaatregelen streng in acht. Je kent ze natuurlijk, geen handen geven, afstand van 1.50 meter, spreek af wanneer je komt, zodat vermeden kan worden dat er nog andere mensen op bezoek zijn.

Hou tevens rekening met de volgende 2 punten:

 • Ga niet bij een cliënt op bezoek wanneer je je grieperig voelt, je verhoging hebt of je ongewoon kortademig bent. In geval van twijfel niet gaan en kiezen voor telefonisch contact.
 • Hou er rekening mee dat er in een aantal instellingen beperkende maatregelen voor bezoek gelden
   – Verpleeg-  en verzorgingshuizen zijn voor normaal bezoek gesloten
   – Een aantal ziekenhuizen waaronder het Reinier de Graaf ziekenhuis,
     staan per patiënt slechts één bezoeker per dag toe. Neem voorafgaande je
     bezoek hierover contact op met je cliënt

Schroom niet te bellen als je problemen hebt of als er bij degene die je bezoekt problemen zijn, die je niet op kunt lossen.

Heel veel sterke in deze vreemde dagen,

Joke Tummers,
015 2140551, tumdelft@hotmail.com

Hieronder de mail die Delft voor Elkaar op 24 maar rond stuurde, de genomen maatregelen en ook een nummer dat door inwoners van Delft gebeld kan worden voor vragen.

Delft voor Elkaar: onze maatregelen én ondersteuning aan Delftse inwoners

Delft voor Elkaar matcht vraag en aanbod Coronahulp Delft

‘Zo zorgen we met elkaar, voor elkaar’

Bij Delft voor Elkaar kunt u terecht met al uw (hulp)vragen. Uw vragen worden waar nodig doorgezet naar onze Matchmaker; een sociaal werker die vraag en aanbod bij elkaar brengt.

U kunt via 015 7600 200 of via e-mail info@delftvoorelkaar.nl terecht voor allerhande vragen; of het nu gaat om een luisterend oor, boodschappen doen, opvang kids, etc. Dit kan voor uzelf zijn, maar ook voor een familielid, een vriend(in), buurman of buurvrouw. Bel ons gerust! Delft voor Elkaar heeft lijnen naar veel inwoners van Delft, die iets voor u willen en kunnen betekenen.

Wilt u zelf iets voor een ander betekenen? Kijk op NLvoorelkaar.nl; bellen of mailen naar Delft voor Elkaar kan natuurlijk ook.

#Coronahulp #Delft #Coronahulp_Delft #Coronahulp_DvE

NIEUWS

Preventiemaatregelen Delft voor Elkaar vanwege het Coronavirus

De laatste ontwikkelingen omtrent het Coronavirus heeft Delft voor Elkaar doen besluiten een aantal drastische en helaas noodzakelijke maatregelen te nemen. Dit doen wij vanuit preventie, want wij willen de inwoners en onszelf beschermen. We vinden dit ook lastige keuzes, gezien het sterk sociale karakter dat ons werk kenmerkt.

Bij het maken van de keuzes zijn wij uitgegaan van a) wat is goed voor onze medewerkers en vrijwilligers en b) wat is goed voor onze klanten?

Wat betekent dit concreet?

Voorop staat om met minimale ondersteuning Delftenaren met (urgente) hulpvragen te kunnen blijven ondersteunen.

Om fysiek contact te vermijden staan wij u graag telefonisch te woord. Mocht een face-to-face gesprek nodig zijn, dan volgen wij het advies van het RIVM (geen handen schudden, afstand houden, extra hygiëne maatregelen).

Tot 6 april 2020

 • Zijn de wijkcontactpunten gesloten. U kunt uw vraag altijd telefonisch stellen via 015 760 02 00 of per e-mail: info@delftvoorelkaar.nl
 • Vinden er geen groepsactiviteiten plaats. Dit geldt ook voor de activiteiten die door de buurtsportcoaches worden georganiseerd.
 • Rijdt de BUDD-bus niet

Heeft u een vraag, wilt u een van onze cliëntondersteuners spreken neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 015 760 02 00, e-mail: info@delftvoorelkaar.nl

© 2016 - 2020 Stadsdiakonaat Delft - wilt u een stukje overnemen van onze site? Neem contact op.