Karweitjesdienst
Voor wie is de karweitjesdienst bedoeld? Mensen die om diverse redenen niet in staat zijn om zelf allerlei klusjes op te knappen, kunnen een beroep doen op de karweitjesdienst. Wij helpen als er geen familie is die dat voor hun kan doen en er onvoldoende financiƫle armslag is om een bedrijf in te schakelen.

Wat doet de karweitjesdienst? De vrijwilligers verrichten karweitjes in en rond het huis, zoals: tuin opknappen, terrastegels rechtleggen, schilderen, schilderij ophangen, plint leggen, timmerwerk, stekker vervangen, fiets repareren, lekkende kraan repareren,  enzovoort.

.


Als standaard hanteren we de regel dat een karweitje niet langer dan
ongeveer drie a vier uur
mag duren. Is dat wel het geval, dan moet een professioneel  bedrijf ingeschakeld worden. In uitzonderingsgevallen worden meerdere vrijwilligers tegelijk ingeschakeld om een grotere klus te klaren. Maar dat zijn echt uitzonderingen, omdat anders teveel kleine klussen blijven liggen.

.

Als vrijwilliger bepaal je zelf welke klussen je wilt doen. Ook bepaal je hoe vaak je beschikbaar bent. Sommigen doen iedere week wel iets, anderen beperken hun bijdrage tot een keer per maand een klein klusje.

De groep vrijwilligers is redelijk gevarieerd van samenstelling. De leeftijd ligt ergens tussen 30 en 75 jaar. De groep bestaat momenteel uit 8 vrijwilligers, waarvan een aantal met groene vingers, die de tuintjes voor hun rekening nemen en een aantal die zich willen inzetten voor klusjes, zoals schilderen, een muurtje sausen, timmerwerk etc.

In ieder geval eens per jaar organiseren we een bijeenkomst om gezellig bij te praten en te overleggen over allerlei zaken. Bijvoorbeeld over ervaringen met mensen tijdens het klussen.

© 2016 - 2021 Stadsdiakonaat Delft - wilt u een stukje overnemen van onze site? Neem contact op.