Wie zijn we

Het stadsdiakonaat is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die op individuele basis hulp biedt sinds 1971. We  werken geheel zelfstandig en uitsluitend met vrijwilligers. Op dit moment zijn dat zo´n 120 enthousiaste medewerkers, die allemaal EEN ding gemeen hebben: we zetten ons in voor onze medemens.

Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Onze activiteiten zijn gericht op mensen die om wat voor reden ook,  niet in staat zijn een beroep te doen op familie, vrienden of buren. Iedereen kan meehelpen, iedereen kan hulp ontvangen.

Regelmatig komen we bijeen om opgedane ervaringen uit te wisselen en nieuwe kennis op te doen. We organiseren gezamenlijk met veel plezier uitstapjes en de jaarlijkse kerstviering.

© 2016 - 2019 Stadsdiakonaat Delft - wilt u een stukje overnemen van onze site? Neem contact op.