De boodschap van Kerstmis klonk in de Advents/Kerstviering van het Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft

Vrijwilligers en gasten van het Interkerkelijk Stadsdiakonaat vieren ieder jaar het kerstfeest met een feestelijk en gezellig samenzijn.

Dit jaar lukte het niet in de Hofkerk de traditionele kerstviering te houden: die locatie is helaas te duur geworden voor het ISD. Daarom was dit jaar de viering in de aula van de Vrije School Widar op zaterdag 8 december. De aula was net ruim genoeg voor de bijna 90 gasten en vrijwilligers: we zongen samen de traditionele kerstliederen, hoorden pianomuziek, er was prachtige koorzang van het Internationaal Studentenkoor (ISC) en een Kerstoverdenking.

Er was ook een heerlijke en goed verzorgde  kerstlunch, waar veel vrijwilligers zich voor inspanden. ‘s Middags was er gelegenheid om Kerststukjes te maken en kinderen kregen een mooie Adventskalender.

Dit feestelijk samenzijn vierden wij in Adventstijd, een tijd van uitzien naar iets dat komen gaat. Een verwachten van en een uitzien naar een wending ten goede in ons leven en samenleven.

Het leven keert naar binnen
Nu het winter wordt.
de groeikracht gaat weer ondergronds,
de dagen worden kort.
En wij, wij wachten op het licht,
Het kind van Licht.

‘Adventstijd’: licht ontdekken, hoopvolle tekens zien die ons moed geven om de toekomst tegemoet te gaan en hopen dat er steeds meer ruimte voor het licht zal zijn.

In deze weken zijn mensen druk met van alles. Huizen worden versierd, kerstbomen  opgetuigd, lichtjes voor de ramen gehangen en ook tips en ingrediënten voor een geslaagd kerstdiner verzameld. De kerstlat wordt soms zo hoog gelegd, dat mensen er ook tegenop zien.

Zijn er behalve alle bijzaken en glitter toch ook nog andere ingrediënten, waar geen reclamefolders vol over worden geschreven, maar die zó de moeite waard zijn?

Dat oude verhaal, dat heel stille verhaal.  Een kwetsbaar kind wordt geboren, een kind met een goddelijke boodschap, een kind dat belofte en hoop in zich draagt, een liefdevolle kracht. Belofte van een wereld, waarin ieder mens in het licht wordt gezet en zo zijn plek en eigenheid mag hebben. Een belofte van een wereld, waarin hoop en vrede alle kans krijgt en waar mensen omzien naar elkaar en solidariteit niet blijft bij mooie woorden.

Het verhaal van de kerstnacht: herders, die leven in een verdomkoekje van de samenleving, die de boodschap horen en dan durven te stappen uit het duister naar het licht toe. Het verhaal van de kerstnacht: engelen, die met hun hemelse klanken de boodschap van vrede op aarde doorgeven.

Met deze boodschap in de overdenking, in de liederen en de muziek hebben onze gasten en vrijwilligers een feestelijk en hartelijk samenzijn ervaren.

ds. Peter Wilbrink
Voorzitter Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft

© 2016 - 2019 Stadsdiakonaat Delft - wilt u een stukje overnemen van onze site? Neem contact op.